Blog
NIEUWS
Cirque du Soleil komt naar Knokke tijdens de zomer 2023
NIEUWS
Bouw van ‘PLACE MATUVU’ in Knokke-Heist nadert de eindmeet
NIEUWS
Tal van activiteiten te Knokke tijdens het weekend van 1 mei
NIEUWS
Magische wintersfeer te Knokke
NIEUWS
Zoute Grand Prix 2022
NIEUWS
Knokke Hippique 2022

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.