Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Disclaimer

Dit is de website van Agence het Zoute NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 105, ondernemingsnummer 0735.977.107, BTW nr. BE 0735.977.107.

De informatie en gegevens vermeld op de website hetzoute.be werden met de nodige zorg samengesteld. Agence Het Zoute NV kan evenwel de exactheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor het even welke doeleinden niet garanderen. Fouten in voorstelling zijn niet uit te sluiten, hetgeen waarvoor Agence Het Zoute NV niet aansprakelijk kan gesteld worden. Foto’s en technische gegevens (zoals afmetingen, voorzieningen, …) op de website zijn slechts indicatief en Agence het Zoute NV kan nooit aansprakelijk worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de door haar gepubliceerde foto’s.

De prijzen op deze site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. De op deze website en in ons verkoopkantoor geafficheerde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Agence het Zoute NV. Deze binden de opdrachtgever van Agence het Zoute NV slechts voor zover een eventueel door u gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Agence het Zoute NV met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Deze website kan links bevatten naar andere websites dia van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links worden enkel verschaft voor informatieve doeleinden. Agence Het Zoute NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en mogelijk gebruik ervan.

Indien sommige voorwaarden of bepalingen van hierboven beschreven als niet-afdwingbaar of in tegenspraak is met een opgelegde wettelijke bepaling, dan zou dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende voorwaarden en bepalingen.

De eventuele aansprakelijkheid van Agence het Zoute NV is steeds beperkt tot de bedragen welke door de aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, behoudens in geval van opzettelijke fout of fraude van Agence het Zoute NV. Voor haar aansprakelijkheid is Agence het Zoute NV verzekerde bij AXA BELGIUM NV, onder polis nummer 730.390.160. In geen geval is Agence het Zoute NV aansprakelijk voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virussen, …).

Copyright

Alle informatie en gegevens op deze website zijn en blijven de volle eigendom van Agence Het Zoute NV. Aanpassingen of wijzigingen van deze informatie door de gebruiker van de website zijn niet toegelaten.
Elke complete of gedeeltelijke presentatie, publicatie, reproductie, vermenigvuldigen, verspreiding, distributie, verkoop, aanpassingen of gebruik voor zakelijke commerciële doeleinden van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating vanwege Agence Het Zoute NV. Het is de gebruiker van deze website ook verboden om deze informatie aan te wenden voor onwettige of illegale doeleinden.
De gebruiker mag de informatie die wordt verstrekt op de website enkel bekijken op een scherm en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Het opslaan of bewaren van deze informatie, in een database of een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan.

Privacy & Cookies

Inleiding

 1. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

 1. Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 2. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via agence@hetzoute.be.

 1. Wat is een cookie?

  1. Het begrip 'cookie'

 1. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

  1. Soorten Cookies
 1. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 1. Welke cookies gebruiken wij op onze website?
  1. Functionele cookies
 1. Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

  1. Performantie / Analytische cookies
 1. Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

  1. Cookies voor behavioural marketing / remarketing

 1. Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

  1. Cookies voor sociale media
 1. Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die piexel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

 1. Uw toestemming
 1. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

 1. Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

· Cookie instellingen in Internet Explorer

· Cookie instellingen in Firefox

· Cookie instellingen in Chrome

· Cookie instellingen in Safari

 1. Cookies zijn maximaal 12 maanden langactief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar België BIV 203.323 - Agence Het Zoute BTW-BE 0735.977.107

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.