Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Disclaimer

De informatie en gegevens vermeld op de website hetzoute.be, werden samengesteld met de nodige zorg behandeld. Agence Het Zoute NV kan de exactheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor het even welke doeleinden niet garanderen. Agence Het Zoute NV sluit de aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.
Deze website kan links bevatten naar andere websites dia van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links worden enkel verschaft voor informatieve doeleinden. Agence Het Zoute NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en mogelijk gebruik ervan.
Indien sommige voorwaarden of bepalingen van hierboven beschreven als niet-afdwingbaar of in tegenspraak is met een opgelegde wettelijke bepaling, dan zou dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende voorwaarden en bepalingen.

Copyright

Alle informatie en gegevens op deze website zijn en blijven de volle eigendom van Agence Het Zoute NV. Aanpassingen of wijzigingen van deze informatie door de gebruiker van de website zijn niet toegelaten.
Elke complete of gedeeltelijke presentatie, publicatie, reproductie, vermenigvuldigen, verspreiding, distributie, verkoop, aanpassingen of gebruik voor zakelijke commerciƫle doeleinden van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating vanwege Agence Het Zoute NV. Het is de gebruiker van deze website ook verboden om deze informatie aan te wenden voor onwettige of illegale doeleinden.
De gebruiker mag de informatie die wordt verstrekt op de website enkel bekijken op een scherm en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Het opslaan of bewaren van deze informatie, in een database of een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan.

Privacy

De persoonlijke informatie die u indient via deze website/nieuwsbrief zal worden opgeslagen in de databases in het bezit van Agence Het Zoute NV.
U gaat er bij deze mee akkoord dat deze informatie zal worden gebruikt om de door u gevraagde services en/of producten te leveren, om uw dossier op te volgen of om u nieuwe informatie te verschaffen.
Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens. Zie www.privacycommission.be
U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens, alsook de kosten die resulteren uit incorrecte informatie.
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en om deze te corrigeren.
Uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt door Agence Het Zoute NV.
We zullen deze informatie niet verspreiden of doorsturen aan derden zonder uw voorafgaandelijke instemming.
Uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt door Agence Het Zoute NV.
We zullen uw informatie niet verspreiden of doorsturen aan derden zonder uw voorafgaandelijke instemming.
Uw persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt indien dit wordt vereist door de wet of indien het noodzakelijk is om de rechten of de eigendom van de wettelijke eigenaar van deze website/nieuwsbrief te beschermen en te vrijwaren en om de veiligheid van mensen te beschermen onder dwingende omstandigheden.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar Belgiƫ BIV 203.323 - Agence Het Zoute BTW-BE 0735.977.107

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.