NIEUWS
Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen
11-06-2024

Om de renovatie van appartementsgebouwen te faciliteren, steunt de Vlaamse overheid de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) bij het opstellen van een renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen. Het doel van het renovatiemasterplan is om een totaalrenovatieadvies te geven aan de VME, zodat ze via een onderbouwde aanpak het gebouw toekomstbestendig kan maken.

.

Heel wat appartementsgebouwen zijn op energetisch vlak verouderd en staan dan ook voor een grondige energetische renovatie.

Vaak weten mede-eigenaars niet waar te beginnen. Het renovatiemasterplan dat een duidelijk totaaladvies mét prioriteiten geeft, kan hierbij helpen. VME’s met minstens 15 wooneenheden kunnen voor de opmaak van zo’n renovatiemasterplan tot eind 2025 nog beroep doen op één van de zes geselecteerde studiebureaus. Er is ook een rol weggelegd voor een coach, die heel wat verschillende taken op zich zal nemen. Dat gaat over het informeren en sensibiliseren van de mede-eigenaars, tot de interpretatie van het renovatiemasterplan, het beantwoorden van vragen van de mede-eigenaars en het aanvragen van de Mijn VerbouwPremie en/of Mijn VerbouwLening.

Wat houdt het renovatiemasterplan in?

Het renovatiemasterplan bestaat uit 3 delen:

 • een conditiestaatmeting;
 • een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op een conditiestaatmeting;
 • een duurzaam renovatiescenario richting doelstelling 2050.

Met de conditiestaatmeting wordt de huidige staat van het gebouw in kaart gebracht en baseert zich op de gebouw-technische, installatietechnische, de veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Op basis van de conditiestaatmeting wordt het meerjarenonderhoudsplan opgemaakt.

Het meerjarenonderhoudsplan neemt de vervangingsinvesteringen en de wettelijke verplichte investeringen op voor een periode van 20 jaar.

Het duurzaam renovatiescenario geeft een stappenplan met de noodzakelijke renovatieacties over hoe de langetermijndoelstelling 2050 te behalen. De syndicus en de VME krijgt zo een idee over de maatregelen die genomen kunnen worden, in welke volgorde ze het best aangepakt worden, de investeringskost, de jaarlijkse energiebesparing en een indicatie van de vastgoedwaarde voor en na de werken.

Voor wie?

Appartementsgebouwen met meer dan 15 wooneenheden komen in aanmerking voor de financiële tussenkomst voor het opmaken van een renovatiemasterplan.

Mede-eigenaars die hun appartementsgebouw met minder dan 15 wooneenheden energetisch willen opwaarderen, kunnen in het kader van de collectieve renovatiebegeleiding beroep doen op een BENOvatiecoach. Deze BENOvatiecoach maakt een plan van aanpak, licht het appartementsgebouw door en maakt een advies op over hoe het appartementsgebouw en de appartementen energie-efficiënt te maken.

Financiële ondersteuning

Het VEKA biedt voor de opmaak van een renovatiemasterplan voor gebouwen van minstens 15 wooneenheden een financiële ondersteuning tot 12.000 euro inclusief btw (maximaal 60% van de kostprijs).

Het studiebureau vraagt de premie aan bij het VEKA en rekent de VME enkel het saldo aan.

Voorbeeld: het opmaken van het renovatiemasterplan voor een bepaald appartementsgebouw kost 10.000 euro, inclusief btw. Nadat het renovatiemasterplan werd bezorgd aan de syndicus of de VME, factureert het studiebureau 6.000 euro (incl. btw) aan het VEKA en 4.000 euro (incl. btw) aan de VME.

In voorbereiding: gratis coaching bij de opmaak van een renovatiemasterplan

De Vlaamse overheid werkt aan de mogelijkheid voor VME’s om zich te laten begeleiden door een gratis ‘renovatiemasterplancoach’. Deze coach zal fungeren als aanspreekpunt voor de eigenaars wanneer een appartementsgebouw energetisch gerenoveerd zal worden. De wetgeving is nog in voorbereiding.

Hoe aanvragen?

 • Stap 1

  Syndicus heeft akkoord van de VME

  De vertegenwoordiger van de VME, meestal de syndicus, heeft op de Algemene Vergadering of van de raad van mede-eigenaars de vraag gekregen om offertes op te vragen voor de verbetering van het gebouw en daarvoor ook een renovatiemasterplan te laten opmaken.

 • Stap 2

  Online aanvraag door de syndicus/VME

  De VME dient de aanvraag voor de opmaak van het renovatiemasterplan online in. Dat gebeurt door het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

  Niet alle studiebureaus zijn in heel Vlaanderen actief. Daarom werd Vlaanderen opgedeeld in twee ‘percelen'. Knokke-Heist valt binnen het 'perceel 1'.

  Welke informatie is nodig voor de aanvraag?

  • Aanvraagformulier voor Perceel 1(opent in nieuw venster) (links van de as Antwerpen-Brussel);
  • algemene informatie over het gebouw (situering en ligging, aantal wooneenheden, belangrijkste kenmerken, geldende stedenbouwkundige contouren (rooilijn, erfgoedelementen,….);
  • contactgegevens van de VME en syndicus;
  • historische energievraag van het gebouw (over minimaal 2 jaar, zowel de verbruiken van de gemeenschappelijke delen als de som van het verbruik van de privatieve delen);
  • overzicht van beschikbare plannen (vergund door stedenbouw) van de huidige toestand, technische data van het gebouw, uitgevoerde studies, verplichte audits, keuringen of conformiteitsattesten;
  • EPC van de gemeenschappelijke delen (verplicht) en, voor zover beschikbaar, EPC’s van de wooneenheden;
  • onderhoudshistoriek;
  • inventaris van de gekende problemen in het gebouw;
  • gekende uitgevoerde private en/of collectieve energiebesparende investeringen;
  • indicatie van de renovatie-ambitie.

.

 • Stap 3

  Minicompetitie en selectie

  Nadat de VME in de onlinemodule een aanvraag indient, zal het VEKA een mini-competitie organiseren tussen de zes geselecteerde studiebureaus. Binnen 3 weken na de aanvraag zal het VEKA het voordeligste voorstel bezorgen aan de VME.

 • Stap 4

  Ondertekening contract en bezorging masterplan

  Na het akkoord van de VME wordt een contract ondertekend tussen het studiebureau en de VME en start de opmaak van het renovatiemasterplan. Dat plan wordt maximaal 6 maanden later opgeleverd.

 • Stap 5

  Facturatie door studiebureau

  Het studiebureau factureert 60% van de factuur aan het VEKA. De overige 40% wordt gefactureerd aan de VME. De maximale tussenkomst van het VEKA bedraagt 12.000 euro, inclusief btw.

Veelgestelde vragen

Valt de opvolging van de werken ook binnen het renovatiemasterplan?

Neen, de VME is vrij om de werken te laten uitvoeren door een aannemer naar keuze en de opvolging van de werken te laten gebeuren door bijvoorbeeld een architect. Uiteraard kan het studiebureau dat het renovatiemasterplan voor appartementen opstelde, hiervoor ook gevraagd worden. De VME en het studiebureau sluiten hier dan zelf - zonder tussenkomst van het VEKA - een overeenkomst voor af.

Hoeveel kost de opmaak van een renovatiemasterplan?

De kostprijs hangt af van verschillende elementen, zoals de grootte van het gebouw of van de beschikbare informatie die meegeleverd wordt bij de aanvraag. Voor elk gebouw zal er een offerte op maat worden uitgewerkt. Om u een idee te geven: de opmaak van een renovatiemasterplan voor een gebouw van een 30-tal eenheden, bedraagt tussen de 20.000 en 25.000 euro, inclusief btw.

Wat wordt er als 'eenheid' gezien om aan minstens 15 te geraken?

Enkel eenheden waarvoor een EPC moet opgemaakt worden bij overdracht (verkoop, schenking) of verhuur tellen mee. Dat zijn bijvoorbeeld appartementen, studio’s of commerciële eenheden in een gebouw. Studentenkamers of garageboxen tellen dus niet mee.

Bron: Vlaanderen.be

Recente berichten
NIEUWS
Gratis Parkies-concerten komen deze zomer terug naar Knokke-Heist
NIEUWS
Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.