NIEUWS
Grootschalig natuurherstel in duinen Oostkust
19-01-2024

Woekerplanten verdringen waardevolle natuur zoals duingraslanden, stuifduinen en vochtige duinpannes. Daarom laat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van 27 november 2023 tot en met 30 april 2024 bijna 25 hectare aan woekerplanten verwijderen aan onze Oostkust.

Uitheemse woekerplanten

Uitheemse planten horen hier van oorsprong niet thuis. De rimpelroos bijvoorbeeld is afkomstig uit Oost-Azië en woekert volop in onze duinen. Ze breidt tot 22% per jaar uit! Onderzoek toont aan dat na invasie van deze plant de typische en bedreigde planten van onze duinen verdwijnen. Soorten zoals de duingentiaan, diverse orchideeën of het duinviooltje hebben er allemaal onder te lijden. Niets doen is dus geen optie. Andere gekende woekerplanten die worden aangepakt, zijn onder meer: mahonie, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers en cotoneastersoorten.

Biodiversiteitsherstel

De woekerplanten, vooral rimpelroos en mahonie, worden verwijderd door ze met een kraan tot 1 meter diep uit de duinen te scheppen en te zeven. Met het uitgezeefde zand herstelt ANB het oorspronkelijke duinprofiel. De planten, wortels en wortelresten van de woekerplanten worden afgevoerd voor compostering. De natuurlijke vegetatie herstelt zich spontaan na de werken. Andere woekerplanten zoals sneeuwbes en olijfwilg worden door de LIFE DUNIAS Natuurpuntploeg aangepakt. Zij werken het hele jaar door, met kleinere machines of zelfs volledig handmatig. In een eerste fase werkt LIFE DUNIAS verspreid maar gelijktijdig in de duinen tussen Knokke-Heist en Oostende. Een volgende fase focust zich op de gebieden tussen Oostende en De Panne.

Partners

Uniek aan het LIFE DUNIAS-project is de gecoördineerde aanpak met alle voornaamste duinbeheerders in België: Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Compagnie Het Zoute, afdeling kust van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Agentschap Wegen en Verkeer, Provincie West-Vlaanderen, Koninklijke Schenking, Ministerie van Defensie, Aquaduin, Royal Ostend golfclub, gemeente Koksijde, gemeente Knokke-Heist, gemeente De Panne en stad Oostende.

Meer info: www.natuurenbos.be/lifedunias

Recente berichten
NIEUWS
Knokke-Heist pakt uit met Internationaal Variétéspektakel 'Grand Show Folie Royale'
NIEUWS
Edward Burtynsky: Water, het nieuwe goud

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.