NIEUWS
Asbestattest onbeperkt geldig als de woning geen asbest bevat
11-03-2024

.

Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Is die termijn verstreken, dan moet je bij verkoop een nieuw asbestattest laten opmaken. In het CIB-memorandum werd geschreven: ‘Dat is onzinnig indien er in de woning eerder geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen’. Bij meer dan een derde van de attesten is dat het geval. De vraag van het CIB was dan ook om het asbestattest onbeperkt geldig te laten zijn in de tijd, als er in de woning überhaupt geen asbest zit. OVAM en minister Demir zijn het daar mee eens. Er wordt dan ook een wijziging doorgevoerd.

.

Op 22 december 2023 keurde de Vlaamse regering een verzamelbesluit goed met aanpassingen aan VLAREMA. Dat is de regelgeving waarin onder meer alles rond het asbestattest vervat zit.

De toevoeging aan VLAREMA is even eenvoudig als belangrijk. Het gaat om één zin: ‘Indien geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisattest van onbepaalde duur.

Heb je dus een asbestattest met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, dan hoef je niet om de 10 jaar een nieuw asbestattest te laten opmaken om te kunnen verkopen. Het asbestattest is onbeperkt geldig in de tijd.

Syndici

Deze wijziging geldt ook voor het asbestattest Gemene Delen. Is er voor de VME met andere woorden een asbestattest waarbij geen asbestmaterialen zijn vastgesteld, dan is dit asbestattest Gemene Delen onbeperkt geldig in de tijd. Er is dan geen nood om na 10 jaar een nieuw asbestattest te laten opmaken. Dat is wel het geval als het gebouw asbestmaterialen bevat.

Geen asbestmaterialen versus wel asbestmaterialen maar toch asbestveilig

De hoofdconclusie van het asbestattest is ofwel ‘asbestveilig’, ofwel ‘niet-asbestveilig’. Uiteraard is een woning of gebouw waarin geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen ‘asbestveilig’.

Maar, ook een gebouw met asbest erin kan ‘asbestveilig’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het asbest ingekapseld is en er geen onmiddellijk risico blijkt te bestaan dat ongebonden asbestvezels vrijkomen.

In dat scenario blijft de geldigheidsduur van het asbestattest beperkt tot 10 jaar. Indien er asbestmaterialen met een hoog risico aanwezig zijn, is de geldigheidsduur zelfs beperkt tot 5 jaar. Het asbestattest is enkel onbeperkt geldig in de tijd als het attest vermeldt dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

Wat als er later toch nog asbest wordt gevonden?

In dat geval zal de geldigheid van het asbestattest van rechtswege vervallen. De eigenaar van de woning of de VME moet binnen één jaar na het aantreffen van nieuwe asbesthoudende materialen een nieuw asbestattest laten opmaken.

Inwerkingtreding

Deze aanpassing wordt van kracht 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Bron: CIB

Recente berichten
NIEUWS
De Toekomst van Traditie: Een Gesprek met Cédric Vanden Berghe van Agence Het Zoute
NIEUWS
Beaufort 24 - Triënnale aan Zee

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.