NIEUWS
Aanvraag Mijn VerbouwPremie appartementsgebouwen mogelijk, rentevoet Mijn Verbouwlening gestegen
09-03-2024

Sinds 1 februari 2024 is de vernieuwde aanvraagmodule voor Mijn VerbouwPremie online beschikbaar. VME’s kunnen nu ook een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen. Sinds 1 september 2022 komt ook de VME in aanmerking voor de MijnVerbouwlening. Dit voor renovaties aan de gemeenschappelijke delen die zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie moeten verbeteren. De rentevoet van de Mijn VerbouwLening is zopas gestegen naar 2,75%.

Aanvraag Mijn Verbouwpremie appartementsgebouw sinds 01/02/2024

Sinds 1 februari 2024 is de vernieuwde aanvraagmodule voor Mijn VerbouwPremie online beschikbaar. VME’s kunnen nu ook een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen.

De nieuwe aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen zal in twee stappen zal verlopen. Hierover is nu meer duidelijkheid: 

  • Stap 1: De VME (of syndicus) doet een aanvraag voor de basispremie. Hierbij wordt het gebouwdossier opgemaakt.
  • Stap 2: Na de aanmaak van het gebouwdossier op gebouwniveau zal een individuele eigenaar-bewoner of verhuurder aan een woonmaatschappij een aanvraag tot een aanvullende premie kunnen indienen. De ontvangstbevestiging voor het gebouwdossier bevat de nodige informatie die de VME of syndicus kan bezorgen aan de eigenaars.

Op de website van Mijn VerbouwPremie vind je onder meer een instructievideo met betrekking tot de aanvraag van de basispremie door een VME alsook een handige brochure rond de Mijn Verbouwlening en Mijn Verbouwpremie.

Rentevoet Mijn VerbouwLening stijgt naar 2,75%

Sinds 1 september 2022 komt ook de VME in aanmerking voor de MijnVerbouwlening. Dit voor renovaties aan de gemeenschappelijke delen die zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie moeten verbeteren.

De rentevoet van de Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast en is gekoppeld aan de wettelijke rentevoet en die bedraagt momenteel 5,75%. Na de verrekening van de korting van 3% bedraagt de Mijn VerbouwLening 2,75%. Voorheen bedroeg de rentevoet van Mijn VerbouwLening 2,25%. De nieuwe rentevoet geldt met onmiddellijke ingang voor aanvragen vanaf 24 februari 2024.

Bron: CIB

Recente berichten
NIEUWS
Gratis Parkies-concerten komen deze zomer terug naar Knokke-Heist
NIEUWS
Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.