Waarom voor de NV Agence Het Zoute als syndicus kiezen?

De dienst beheer van mede-eigendommen staat onder de persoonlijke leiding van de heer Thibault Vanden Berghe, en wordt dagdagelijks bijgestuurd door hooggekwalificeerde medewerksters. Samen maken zij een team uit van louter toegewijde specialisten.

De relatie tussen de eigenaars onderling, alsook tussen de eigenaars en de syndicus, behoren goed te zijn. Een goede verstandhouding verzekeren wij door informatie efficiënt door te laten stromen en de vergaderingen grondig voor te bereiden.

De boekhouding gebeurt efficiënt, er wordt een voorschot om de drie of zes maanden opgevraagd en tegen het einde van het jaar wordt de volledige afrekeningen opgemaakt. Op het einde van elk jaar ontvangt elke eigenaar, geruime tijd vóór de algemene vergadering, de balans en de exploitatierekening. Wij geven onze grootste aandacht aan de individuele eigenaar en zijn belangen.

De aannemers aangesproken voor reparatie- en aanpassingswerken worden met uiterste zorg gekozen. Bestekken worden nauwkeurig met elkaar vergeleken en de uitgevoerde werken aan een grondige controle onderworpen.

Onze reputatie is gebouwd op kwaliteitsbewustzijn en vooruitzicht. Daarbij komt dat wij het aantal gebouwen in beheer bewust beperken om een goede service te kunnen waarborgen.

Enkele referenties:
Atlantide, Beach House, Belvédère, Brighton, Long Beach, Golf Garden, Jacobs, Majestic (1,2,3 &4), Park, Pavia, Riviera, Sablon, Sandy Lane, Scorpio, Soutcote, St Georges, Wynendaele ....

Bouwpromotie
U hebt onroerend eigendom te Knokke-Heist dat u zou willen doen renderen? Weet dat Agence Het Zoute jarenlange ervaring heeft als bemiddelaar in het Knokse bouwgebeuren. Haar grote ervaring met de plaatselijke projectontwikkelaars, de architectenbureaus, de stedenbouwkundige diensten en met de belangrijkste institutionele en private investeerders, maakt dat zij u zeer behulpzaam kan zijn bij de ontwikkeling van uw al dan niet bebouwde eigendom. De directeur van het agentschap, de heer Thibault Vanden Berghe staat u hier graag en persoonlijk bij.


Info: T +32 (0)50-62.01.02

© Agence Het Zoute - Algemene voorwaarden en privacybeleid - site by projectweb.be
Top

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.