NIEUWS
Vermindering van onroerende voorheffing als huurder
20-11-2023

Als huurder kan je in bepaalde gevallen een korting aanvragen op de onroerende voorheffing van het pand waarin je woont. Het is de eigenaar van het pand die deze korting ontvangt, maar die wordt in mindering gebracht met de huurprijs. Zodra je aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet, kan je deze korting ontvangen:

- Je hebt minstens 2 kinderen ten laste die het groeipakket ontvangen;
- Eén van de gedomicilieerden heeft een erkenning van minstens 9 punten bij de FOD sociale zekerheid.

Principe verminderingen

Als huurder kan u ook recht hebben op een aantal verminderingen van onroerende voorheffing. Deze verminderingen worden toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed, ongeacht of die eigenaar of huurder is.

  • Omdat de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst toegekend worden aan de eigenaar (verhuurder). De vermindering wordt afgetrokken op het aanslagbiljet van de verhuurder. Het bedrag van een vermindering is altijd maximaal het bedrag van de onroerende voorheffing voor dat perceel. Als geen onroerende voorheffing betaald moet worden door toepassing van andere verminderingen, kan geen extra vermindering aan de huurder toegekend worden.

  • Omdat het wel de huurder is die recht heeft op de vermindering, moet de verhuurder het bedrag ervan een keer per jaar verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. Als een vermindering voor de huurder toegekend wordt op het aanslagbiljet van de eigenaar, ontvangt de huurder een brief zodat hij weet dat de vermindering is toegekend en hoeveel die bedraagt.
  • Ook als de huurder de woning in de loop van het jaar heeft verlaten, blijft hij recht hebben op de vermindering voor dat jaar. Het is de huurder die op 1 januari van het aanslagjaar de woning bewoonde, die recht heeft op de vermindering, als hij aan alle voorwaarden voldoet. De eigenaar moet het bedrag van de verkregen vermindering dan doorstorten aan de voormalige huurder.

Meer info vind je via deze link

Recente berichten
NIEUWS
Het Zwin Pronkt met Prestigieuze “UNESCO” Erkenning
NIEUWS
BMW Presents Elle Fashion-Week Knokke-Heist

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.