NIEUWS
Natuurexploratie: Natuurwandeling in 'De Zwinduinen' - 10 maart 2024
20-02-2024

10 maart 2024: geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat ' De Zwinduinen'

Thema: Over spechten, doortrekkende zangvogels en vroege voorjaarsbloeiers.

De vroege lente is de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen. Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn, is het veel makkelijker om bv. spechten te zien. Met hun geroffel en roep bakenen ze nu reeds hun territorium af. Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen. Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als Boomleeuwerik en mogelijks Roodborsttapuit en Witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De natuur is in lentestemming.

We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen Buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten.

Indien geen al te koude nachten zijn de Gewone pad en Bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten.

Ook de eerste voorjaarsbloeiertjes hebben hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes. We kijken uit naar Zandhoornbloem, Gewone & Vogelmuur, Speenkruid, Vroegeling, Kleine veldkers, Klimopereprijs en de eerste Maartse viooltjes met hun prachtige donkerpaarse bloempjes.

En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we ook de eerste insecten op. Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten, evenals vlindersoorten zoals Dagpauwoog & de zeldzaam geworden Kleine vos, verschijnen op zoek naar de eerste nectar. Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht. Klik hier voor meer informatie.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute

Bron: Knokke-Heist - Natuurexploratie

Recente berichten
NIEUWS
Gratis Parkies-concerten komen deze zomer terug naar Knokke-Heist
NIEUWS
Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.