NIEUWS
EPC voortaan door iedereen raadpleegbaar via nieuwe online tool
16-10-2023

Via de nieuwe online tool ‘zoek een EPC’ van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zijn Energieprestatiecertificaten (EPC) voortaan door iedereen raadpleegbaar. Iedereen kan zo op een snelle en eenvoudige manier nagaan of er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is en welk EPC-label er toegekend werd. De gebruiker zal kunnen zoeken op adres of via het certificaatnummer.

Wil je een gebouw of woning huren of kopen en nakijken of het gecommuniceerde EPC-label klopt? Dan kan je dat via de webapplicatie van het VEKA snel terugvinden.  Het volstaat om het adres van het gebouw in te vullen om het EPC-label te kennen. Ook (toekomstige) appartementsbewoners kunnen nagaan of er al een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. 

Samir Louenchi, administrateur-generaal van het VEKA: “Het EPC is gekoppeld aan verschillende beleidsinitiatieven, zoals de EPC-labelpremie en de renovatieverplichting. Maar ook de waarde van een woning wordt voor een deel bepaald door het EPC-label. Geregeld zien we dat verouderde of zelfs – gelukkig slechts uitzonderlijk – vervalste EPC’s worden gecommuniceerd. Via de online tool kan het EPC-label nu gedubbelcheckt worden.“ 

Niet alle informatie uit het EPC raadpleegbaar door iedereen  

Niet alle informatie uit het EPC zal via de webapplicatie raadpleegbaar zijn. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, zal de gebruiker de datum van de opmaak van het EPC kunnen vinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC is voorbehouden voor de eigenaar of huurder. De eigenaar krijgt van de energiedeskundige het originele EPC en kan zijn EPC ook in vele gevallen consulteren via de Woningpas. De huurder krijgt van de eigenaar een kopie van het EPC bij het aangaan van het huurcontract (voor huurcontracten vanaf 1 januari 2009).  

Welke EPC’s kunnen opgezocht worden? 

Via de nieuwe webapplicatie komen alle EPC’s voor residentiële woningen en appartementen ter beschikking waarvoor minder dan 10 jaar geleden een EPC werd opgemaakt. Ook het EPC bij nieuwbouw (EPB-aangifte) wordt online raadpleegbaar en voor appartementsgebouwen kan er nagekeken worden of er een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. Ook EPC’s van kleine niet-residentiële gebouwen, zoals een school, een woning met tandartspraktijk of de plaatselijke bakker, kunnen worden opgezocht. Enkel EPC’s die nog geldig zijn, worden getoond. EPC’s die vervallen zijn (10 jaar na indiendatum) of die in tussentijd zijn overschreven door een recenter EPC, worden niet getoond.   

Advertentieplicht blijft behouden 

Als je een gebouw te koop of te huur zet, blijft het nog steeds verplicht om de energiescore of het EPC-label te vermelden. In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het EPC-label vermeld worden, en bij overdracht van een gebouw met een slechte energieprestatie moet ook vermeld staan dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust. 

(Bron: VEKA - CIB Vlaanderen)

Recente berichten
NIEUWS
Het Zwin Pronkt met Prestigieuze “UNESCO” Erkenning
NIEUWS
BMW Presents Elle Fashion-Week Knokke-Heist

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.